16143731_10155167773635166_5289183274574924629_o

SZTUKA| ART

Galeria Sztuka Wyboru 
Znajduje się w Garnizonie Kultury - nowym kulturalnym centrum Wrzeszcza i jest częścią wielowymiarowego konceptu o nazwie Sztuka Wyboru. Galeria prezentuje przede wszystkim młodą współczesną sztukę, od malarstwa i grafiki poprzez ilustrację, plakat i fotografię, ale też pokazuje polskie wzornictwo i projekty architektoniczne. Sztuka Wyboru to galeria działająca komercyjnie, chociaż można tu też trafić na wystawy pokonkursowe i ściśle kolekcjonerskie. Program wystaw jest tu niezwykle intensywny i każdego miesiąca odbywają się zazwyczaj trzy różne wernisaże w galerii głównej na parterze obok kawiarni oraz w salach na piętrze. Sztuka Wyboru współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w wiedeńską galerią kunst#stücke i związanym z nią międzynarodowym projektem ARTONTOUR.

The Art of Choosing Gallery

Located in the Culture Garrison, a new cultural hub of Wrzeszcz is a part of a multidimensional concept, the Art of Choosing. The gallery primarily features young Polish modern art, starting from painting and graphics through illustration, poster and photography. It also displays pieces tagged by Polish design artists and architects. The Art of Choosing is a commercial gallery, though it showcases post-commercial and collector's exhibitions. The agenda is packed solid here – every month three private viewings are held in the main gallery, situated on the ground floor, next to the cafe and also in the exhibition venues on the first floor. The Art of Choosing cooperates with the Academy of Fine Arts in Gdańsk as well as with the Vienna-based kunst#stücke gallery and its flagship project, ARTONTOUR.